Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

1.India történetének kezdetei 

Teljes méretű kép megtekintéseIndia népei számára, hasonlóan az ókor többi népéhez , a kedvező életkörülményeket a víz közelsége jelentette.  Ezért itt is a folyók , például az Indus völgyében alakultak ki az első falvak és később az első nagy városok. Utóbbiak Kr.e 3000 körül élték virágkorukat . Ezeket voltak a hatalom, vallási élet és kereskedelem központjai. Csatornázott utcák, fürdőszobás házak, kutak, központi gabonatárolók Teljes méretű kép megtekintésejelzik, hogy az ókor legfejlettebb városai közé tartoztak. A kiáradt folyók itt ősszel apadtak le, ezért a földművesek akkor vetettek. Tavasszal , a forró nyár beköszönte előtt lehetett aratni. Élénk kereskedelmet folytattak távoli területekkel  (pl.:Mezopotámiával) . Hajókon aranyat , drágakövet , elefántcsont tárgyakat szállítottak.

2.A kasztrendszer

Teljes méretű kép megtekintéseKr.e 1500 körül észak felől egy harcias állattenyésztő nép, az árja árasztotta el csaknem az egész félszigetet. A hódító több királyságot hoztak létre , és hamarosan letelepül életmódra tértek át. Az új növények termesztése(pl.len, kender, fűszerek) és a vasból készül eke segítségével hamarosan újra felvirágzott  a gazdaság. Az indiaiak ma szent állatnak tartják a tehenet. Ez a tisztelet abban a korban kezdődött, amikor a földművelésben segítségül használt állatokat kímélni kezdték. Az árják más jelentős változást is hoztak India életébe. A hódítás után az indiaiak négy fő csoportra tagolódtak: a papok, a harcosok, a földművesek és a kereskedők , valamint az ezeket szolgáló munkások és kézművesek. Ezek a fő csoportok sok ezer kisebb részre, úgynevezett kasztra osztódtak. Voltak emberek, akik egyik kastélyba sem tartoztak. Ők voltak az érinthetetlenek, a társadalom kitaszítottjai. Bármely kaszt tagjának is született valaki, abból életben nem léphetett ki. Kezdetben még lehetséges volt kiemelkedni az alacsonyabb sorból, később a csoportok közötti házasságkötést is tiltották. A társadalomnak ezt a merev, szigorú tagolódását kasztrendszernek nevezzük. Még ma is fennáll Indiában. Az indiaiak úgy vélekedtek, hogy haláluk után a lelkük egy másik ember testében születik újjá, és olyan élet lesz az osztályrésze , amelyiket  kiérdemelte. Ha a vallásos tanításokat nem tartotta be , akkor új életében másokat kell szolgálnia. India királyságai kezdetben nem alkottak egységes államot. A Kr.e 3. században azonban Asóka nevű Teljes méretű kép megtekintéseuralkodójuk egységes birodalmat hozott létre. Tartományokra osztotta, megszervezte az adózást, felvirágoztatta a kereskedelmet, a kerámiaipart. Halála után birodalma lehanyatlott. Az indiaiaknak köszönhetjük az általunk használt számokat. Ezek arab közvetítéssel érkeztek Európába, ezért nevezzük arab számoknak őket.

3.Buddha története

Teljes méretű kép megtekintéseA földművelő őslakosok főleg a termést biztosító termékenységisteneket  tisztelték, míg az árják a természeti erőket megtestesítő lények szertartásait  hozták magukkal(nap, égitestek, vihar, villámlás). A hagyomány szerint Kr.e 560-ban született egy előkelő származású ifjú, Gauthama Sziddhártjha. Egy napon szenvedőkkel és betegekkel találkozott. Ez annyira mélyen érintette a lelkét, hogy úgy döntött , elhagyja apja palotáját. Ettől kezdve arra kereste a választ -hét éven át vándorolva-, hogyan lehet az ember élete boldog. Egyszer egy fügefa alatt töprengett több napon át. Itt értette meg, mire kell az embernek törekednie: tudásra, és arra, hogy igyekezzen megtalálnia a középutat a mohóság és a mindenről lemondás között. Ekkortól viselte a Buddha, a megvilágosodott nevet. Az emberek szenvedésének, a gyűlölködésnek a megszüntetését hirdette. Tanításai hamar széles körben elterjedtek. Ma a buddhizmus a világ legnagyobb vallásainak egyike.

Nyilak animált GIFNyilak animált GIFNyilak animált GIFNyilak animált GIF Nézd meg a képeket is !!  

 

 

 

A mappában található képek előnézete --Az ókori India--